Poniższy formularz traktujemy jako wstępne zgłoszenie do regat
i prosimy o potwierdzenie osobiste przed startem.
Gorąca prośba : proszę nie używać polskich znaków w formularzach.

W jakiej kategorii chcesz startować ? 

Prosimy o podanie Twoich "namiarów" :

Imię	
Nazwisko	
E-mail	
Telefon	
Ulica	
Nr domu/mieszk.Kod poczt.    
Miasto